Kék vércse gyülekező-szinkronok eredményei 2011

A kék vércsék őszi gyülekezése egy ragadozó madarak esetében ritka jelenség. A madarak (felnőtt és éppen kirepült, a repülés fortélyait még tanuló fiatalok egyaránt) kisebb-nagyobb csapatokba verődve vadászgatnak a kora őszi időszakban, de estére egy-egy erdőfoltban, fasoron akár ezres nagyságrendben is összegyűlnek, és együtt töltik az éjszakát. 

Sok esetben közép- és nagyfeszültségű elektromos távvezetékek szálain gyűlnek össze, tollászkodva, vadászgatva, mielőtt behúzódnának a kiválasztott facsoport jótékony takarásába. Az ilyen társasági élet a kék vércséknél a költési időszak végén, augusztus második felében veszi kezdetét, és tart egészen szeptember végéig, október első hetéig. Addigra minden, a Kárpát-medencében összegyűlt madár elhagyja a költőterületeket és nekivág a több ezer kilométeres afrikai útnak a telelő területekre. A gyülekezési időszakban a madarak bejárják a környező fészkelő-helyeket, de az egész Kárpát-medencét, sőt akár Nyugat-Európa országait is, fel Skandináviáig, keleten pedig Ukrajna keleti sarkáig is elmehetnek. Az ősszel érkező időjárási frontok és lehűlések aztán módszeresen „elviszik” magukkal a puszták egyre izgatottabb kék gyöngyszemeit.

Mint a fecskék a dróton (Fotó: Palatitz Péter)

 

A kék vércsék őszi gyülekezését augusztus 2. hetétől szeptember utolsó hetéig, heti egy alkalommal minden programterületen monitoroztuk és változó mértékben ugyan, de minden programterületen észleltük is.

A program területén egy időpontban megfigyelt kékvércse-egyedszám szeptember harmadik hetében érte el tetőpontját, ekkor 1500 egyed éjszakázott 12 különböző helyen. A szinkronszámlálások heti eredményeit az alábbi grafikonok szemléltetik az egyes megfigyelőhelyek szerint.

A szinkronszámlálások eredményei a program területén 2011-ben (egy-egy megfigyelőhelyen számolt példányszámok) (ábra: Solt Szabolcs)

 

Az eddigi években tapasztalt csúcsokhoz viszonyítva, melyeket jellemzően szeptemberben észleltünk egy kicsit később tetőzött a vonulás. A korábbi évekhez képest jelentősen több kirepült fiatal madarat figyeltünk meg a csapatokban. Az őszi időszakban mind a vajdasági gyülekezőn találkoztunk Magyarországon jelölt fiatalokkal, mind fordítva, tehát hazai gyülekezőkön is előfordultak a Vajdaságban kirepült idei fiatalok.

Az ezer példányt is megközelítő, sőt alkalmanként meghaladó gyülekezők ez évben is a keleti „végeken” voltak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság területén, a Partiumban és a Vajdaságban. A program területén egy alkalommal/egy helyszínen számolt maximum példányszám (600 madár) a szeptember harmadik hetében tapasztalt Kárpát-medencei maximum időpontjában épp a vajdasági gyülekezőn volt tapasztalható.

A szinkronszámlálások összesített eredményei 2011-ben (egy-egy megfigyelőhelyen számolt példányszámok) (ábra: Solt Szabolcs)

 

A legjelentősebb ismert gyülekezőhelyek 2011-ben a program területén

Maximum példányszám

Nemzeti Park Igazgatóság

Terület, Régió

Natura 2000 terület Kódja

600

-

Vajdaság

Jelenleg még nem Natura 2000 terület

272

KMNPI

Királyhegyesi-puszta

HUKM10004

245

KMNPI

Kopáncsi

HUKM10004

547

KMNPI

Vásárhelyi

HUKM10004

580

KMNPI

Cserebökényi-puszta

HUKM10005

125

KNPI

Kiskunsági szikes tavak

HUKN10002