Záró rendezvény

A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület szervezésében 2011. szeptember 23-án, pénteken zajlott le a zentai Royal Szállóban a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében tavaly indult, „Natura 2000-es jelölő madárfajok állományának természetvédelmi kezelése és állategészségügyi monitorozása”. című projekt ünnepélyes záró rendezvénye. 

A 15 hónap időtartamú programban a két ország területén együttműködő partnerek a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület (az egykori Vajdasági Madártani és Madárvédelmi Egyesület), a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Kiskunsági és Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságok voltak. Az Európai Unió és a magyar nemzeti költségvetés társfinanszírozásával megvalósuló program teljes költségvetése közel 250 ezer euró volt.

A program résztvevői és működési területeik

 

Mint ismeretes, a program célja az volt, hogy a szakemberek pontos képet alkossanak a projekt területén fészkelő szalakóta- és kékvércse-állomány nagyságáról, majd az arra legalkalmasabb helyeken mesterséges fészek-odúk kihelyezésével is elősegítsék a meglévő állományok megmaradását és növekedését. A projekt részvevőinek hosszú távú, általános célja pedig a határ menti térségek madárvédelmi szempontból jelentős területein a kedvező természetvédelmi helyzet elérése és fenntartása. Magyarországon mindezt a Natura 2000 hálózat megfelelő működésének elősegítése, biztosítása, Szerbia területén pedig annak megalapozása jelenti. Ennek keretében a négy együttműködő szervezet a gyakorlati madárvédelmi tevékenységek összehangolását célozta meg két attraktív, a régióra legjellemzőbb Natura 2000-es jelölő madárfaj, a kékvércse és a szalakóta védelmén keresztül.

A konferencia kezdetén Gergely József, a Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület elnöke és Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Gergely József részletesen is bemutatta a projektet és a szerbiai kékvércse-állomány helyzetét, a védelmüket illetően elért eredményeket. Ezt követően Szekeres Ottó számolt be a vajdasági szalakóta populáció örvendetes gyarapodásáról.
 

Szekeres Ottó beszél az egybegyűltekhez

 

A rendezvény programjának folytatásában a vendégek rövid előadás-sorozatban ismerhették meg a két faj magyarországi helyzetét és védelmük perspektíváit. A szalakóta védelméről dr. Tokody Béla, míg a kékvércse-állomány alakulásáról és a számos téren rekordokat döntő 2011-es költési eredményekről Solt Szabolcs tartott összefoglaló előadást.

A két faj állománya az egyes programterületeken 2010/2011-ben

 

A program kutatási célkitűzéseiről és elért eredményeiről Fehérvári Péter értekezett. Beszámolójában ismertette a Vajdaság területén kialakítandó kék vércse műfészek-telepek optimális helyének kijelölési folyamatát, valamint a Vásárhelyi-pusztán végzett humán- és állategészségügyi vizsgálatok tapasztalatait, eredményeit. A tartalmas program végére a koronát dr. Fülöp Sándor jogász, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa előadása tette fel, melyben átfogó képet adott a civil szférának a természetvédelemben betöltött szerepéről és lehetőségeiről.

dr. Fülöp Sándor előadása