„Sasriasztó” 2010

 

Ove godine je od 25. do 26. septembra u Kiškunšagu sekcija za zaštitu ptica grabljivica Mađarskog ornitološkog društva organizovao susret pod nazivom „Sasriasztó”.

O tradiciji ove manifestacije
„Sasriasztó” se organizuje još od 1989. godine, kada je održana prva manifestacija u podnožju planine Verteš. Od tada sekcija za zaštitu ptica grabljivica Mađarskog ornitološkog društva svake godine pozovi ornitologe grabljivičare iz cele zemlje na jedan jesenji susret, na druženje i razmenu iskustava. Na drugarskom susretu koji se iz godine u godinu organizuje na različitim lokacijama, prisustvuju aktivni članovi sekcije za zaštitu ptica grabljivica. Broj učesnika se svake godine vidljivo povećava, redovno se sakupi 50-80 ornitologa. Tokom susreta učesnici razmatraju aktuelna pitanja zaštite ptica grabljivica, iskusvo u terenskom radu. U programu se nalazi i izlet i terenski obilazak.

„Sasriasztó” na Bösztör-puszta (Gallai Gergely)

 

XXI „Sasriasztó”

U 2010. godini u okviru projekta „Conservation management and animal health monitoring of Natura 2000 bird species” (CONSN2KBIRDS - HU-SRB/0901/122/120) direkcija NP Kiškunšag i Mađarsko ornitološko društvo organizovalo 21. tradicionalni susret „Sasriasztó”.

Trava je mokra, a učesnici ipak su veseli (Gallai Gergely)

 

U radu susreta koji je bio organizovan kod Kunsentmikloša na pustari Bester (Bösztör-puszta) uzelo je učešće 11 zaštitarskih organizacija sa ukupno 52 stučnjaka za ptice grabljivice. Nažalost kiša je neprestano padala i zbog toga terenski deo susreta izostalo.

Ova je najukusnija čorba na svetu (Gallai Gergely)

Predstavnici Društva za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine (Fehérvári Péter)