Kolor prsten na plavu pticu

Počelo je markiranje modrovrana sa kolor prstenovima na projektnom području sa ciljem da se što više sazna o migratornim putevima naših ptica, zatim o korišćenju određenih staništa, kao i o tome da li isti par kroz više godina koristi istu duplju za gnežđenje i dali mužjak i ženka ostaju verni više godina ili svake godine biraju nov par. Trenutno vrlo malo znamo o tim pitanjima, dakle svaka nova informacija je vrlo važna u razumevanju načina života i efikasne zaštite modrovrana.

Mlada modrovrana pred izletanjem (Domján András)

Pisak modrovrane je dosta kratak, što veoma otežava očitavanje prstena, zato i kod ove vrste koristimo kod sivih vetruški već uhodanu metodu markiranja. Pomoću prstenova lako možemo saznati iz koje teritorije, regije potiče markirana ptica, čak i onda kada nije moguće u potpunosti očitati prsten.
 

területkód – kod područja / egyedi karakterek – lični karakteri / jobb láb – desna noga / ball láb – leva noga

Svako ko obilazi teren, vrši posmatranje ptica, ako uoči da ptica nosi prsten u boji, neka obavesti kordinatora na e-mail adresu: tokody.bela@mme.hu