Obaraju se rekordi...

Skoro iz svake zemlje smo dobili vesti o istaknutim rezultatatima, uspesima gnežđenja sivih vetruški. Najveći broj parova položilo po 4 jaja, jedva smo našli legal sa 3 ili 2 jajeta. Nadamo se da ćemo imati rekordnu dobru godinu. Populacija sivih vetruški na pustari Vašarhelji nikad nije bila veća, gnezdilo se više od 120 parova na 12.000 hektara, što je duplo veći broj u odnosu na predehodnih godina. U najvećem broju gnezda ovih dana se izležu privi maldunci.

Mladunče sive vetruška se izleže (Solt Szabolcs)

Nakon prošlogodišnjih nepovoljnih vermenskih uslova i nevremena, kada nismo našli ni jedan soliterni par, svi smo se nadali da će u kolonijama biti uspešnije gnežđenej. Ove godine sive vetruške su naselile sva pogodna gnezdilišta. Svi pokazatelji navode nas na zaključak, da ne samo crvene vetruške, male ušare, već i sive vetruške „proizvesti“ rekordan broj mladih.
 

Leglo crvene vetruške od nekoliko dana (Solt Szabolcs)