Seoba

 

Selica je, zimu provodi u srednjoj i južnoj Africi. Tačna lokacija zimovališta domaće populacije još nije poznata. Na osnovu nalaza inostranih prstenovanih ptica pretpostavlja se da se seli preko Balkanskog poluostrva prema jugistoku. Na gnezdilište se vraća krajem aprila, početkom maja. Krajem avgusta, pre početka seobe grupišu se u manja jata, i tada mogu se videti i u grupama od 60-80 primeraka.