Stanje zaštite

 

Kao potencijalno ugrožena vrsta (near threatened) modrovran se nalazi na IUCN crvenoj listi. Prirodna retkost, u Mađarskoj odštetna vrednost iznosi sumu od 500.000 Ft. Nalazi se u Annexu 1 Evropske dierktive za ptice, u bonskoj konvenciji u Appendixu 2, i po bernskoj konvenciji je uvrštena u Appendix 2.