XXII. "Sasriasztó"

U organizaciji sekcije za garbljivice Mađarskog ornitloškog društva od 9-11. szeptembera 2011. u mestu Kardoškut (istočna Mađarska) već 22. put je bio organizovan susret grbaljivičara pod nazivom „Sasriasztó”.

Sasriasztó 2011, Vásárhelyi- és Csanádi-puszták (Fotó: Bagyura János)

 

Ovaj tradicionalni prijateljki susret ornitologa grabljivičara se organizuje od 1989. godine u sebtemberu mesecu. Učesnici tokom vikenda imaju prilike da razmene iskostava, nova saznanja o grabljivicama stečena tokom godine. Najinteresantniji deo programa je zajendički terenski obilazak pustara Vásárhelyi i Csanádi i posmatranje brojnih grabljivica, na ovom delu Mađarske intenzivne jesenje seobe ptica garabljivica.

Ovgodišnji susret je bio organizovan u znaku IPA projekta „Conservation management and animal health monitoring of natura 2000 bird species” (CONSN2KBIRDS - HU-SRB/0901/122/120) tj. UPRAVLJANJE ZAŠTITOM I MONITORING EPIDEMIOLOŠKE BEZBEDNOSTI NATURA 2000 VRSTA PTICA.

U radu susreta uzelo je učešće ukupno 13 zaštitarskih-ptičarskih organizacija iz 4 zemalja (Mađarska, Rumunija, Slovačka i Srbija) sa ukupnim brojme učesnika od 80 ptičara, koji su tokom tri dana imali prilike da upoznaju prelepe predele Nacionalnog Parak „Kiškunšag“ (Kardoškut, Feherto, pustara Čanadi). Njmalađi učešnik XXII. „Sasriasztó“ je imao 6, a najtariji 89 godina.

Mindannyiunk nagypapája, a 89 éves Ziegner Tóni bácsi fürkészi az eget (Fotó: Horváth Éva)

Séta a Vásárhelyi-pusztán (Fotó: Horváth Éva)

A pásztor tarhonyája - Viszló Levente remeke (Fotó: Horváth Éva)

Feldhoffer Attila több, mint 100 szelet húst sütött ki! (Fotó: Horváth Éva)

Barna Krisztán mesélt a Vajdaságból (Fotó: Solt Sabolcs)

 

Tokom trodnevnog susreta najinteresantniji deo programa bio je obilazak pustara Vašarhelj i Čanadi i posmatranje brojnih grabljivica čija je seoba tada bila u punom zamahu: crne lunje Milvus migrans, čak 28 riđih mišara Buteo rufinus, 10 krstaša Aquila heliaca, 7 orlova kliktavaca A. pomarina_, 4 zmijara Circaetus gallicus, dve eje livadarke Circus pygargus i dva stepska sokola Falco cherrug.

Búcsúzó (Fotó: Bagyura János)