Završna konferencija

Dana 23. septembra 2011. u Senti u Hotelu Royal održana je završna konferencija IPA projekta prekogranične saradnje Srbije i Mađarske: „Upravljanje zaštitom i monitoring epidemiološke bezbednosti Natura 2000 vrsta ptica“.

U projektu u trajanju od 15 meseci pridruženi partneri su bili: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (biviše Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine), Mađarsko ornitološko društvo, direkcije NP Kiškunšag i NP Kereš-Maroš. Projekat je sufinansiran iz fondova Evropske Unije i budžeta vlade mađarske u visini od blizu 250 hiljada evra.

Učesnici programa i projektno pordučje

 

Kao što je poznato, cilj programa je bio da na projektnom prodručju stručnjaci dobijaju jasnu sliku o veličini gnezdeće populacije sive vetruške i modrovrane i na najpovoljnijim mestima postavljanjem veštačkih gnezda, tj. duplji i kućica za gnežđenje potpomažu opstajanje recentne populacije i da po mogućnosti i povećavaju broj gnezdećih parova. Dugoročni cilj učesnika projekta je postizanje zadovoljavajući i održivi nivo zaštite prirode na pograničnom projektnom području sa obe starne granice. U Mađarskoj se to postiže obezbeđivanjem odgovarajuće funkcionisanje Natura 2000 mreže, a na području Srbije utemeljivanjem izgradnje ove mreže. U interesu postizanja zacrtanih projektnih ciljeva, četiri udružene organizacije su realizovali konkterne zadatke na polju zaštite dveju izabranih Natura 2000 ptičjih vrsta, sive vetruške i modrovrane.

Na početku konferencije Jožef Gergelj predsednik Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i dr. Halmoš Gerge direktor Mađarskog ornitološkog društva su pozdravili učesnika završnog skupa. Posle uvodnih izlaganja Jožef Gergelj je prezentirao prisutnima stanje i probleme zaštite populacije sive vetruške u Srbiji, zatim Oto Sekerš govorio o rezultatima istraživanja zaštite modrovrane u Vojvodini, o povećanju brojnosti ove retke vrste.

 

Oto Sekreš govori prisutnima

 

U nastavku završne konferencije su gosti iz mađarske kratko izneli stanje i perspektive zaštie populacija dveju vrsta ptica u Mađarskoj. O zaštiti modrovrane govorio je dr. Bela Tokodi, a rekordne rezultate gnežđenja sive vetruškeu u 2011. godini izneo je Sabolč Šolt.

Stanje populacija sive vetruške i modrovrane na projektnom području u 2010/2011

 

Istraživačke ciljeve projekta i postignute rezutate je izneo Peter Fehervari. Prezentirao je rad na označavanju i izboru optimalnih lokacija za postavljanje kućica za gnežđenje sive vetruške u Vojvodini, kao i prve rezultate i iskustva stečena istraživanjem humane i animalne epidemiološke bezbednosti u radu sa ovim vrstama ptica koji su potencijalni prenosioci određinih virusnih oboljenja kao što je zapadnonilska groznica. Na kraju završnog mitinga je dr. Šandor Filep ombudsman budućih generacija parlamenta Mađarske govorio o mestu i ulozi civilnih oganizacije u zašiti prirode.

dr. Šandor Filep