"Sólyomcsalogató 2012"

2012.godine je već 7. put organizovana konferencija za zaštitu ptica grabljivica sa nazivom „Sólyomcsalogató”. Manifestacija, u zajedničkoj organizaciji Mađarskog ornitološkog društva i NP Kereš-Maroš,  održana je u Kerešvelđ Vizitorskom Centru u Sarvašu 18.-19. februara.

Rezultati sinhronog posmatranja sivih vetruški u 2011

Masovno jesenje okupljanje sivih vetruški na našem podneblju je veoma retka i nesvakidašnja pojava. Ptice (odrasle i tek osamostaljene malade ptice, koji još uče veštine leta) u ranojesenjem periodu grupišu se u manja ili veća jata i love leteće insekte, a na karaju dana kada doće veče, izabru neko mirno mesto, najčešće je to neki odgovarajući šumarak, drvored ili napušteni salaš sa grupom drveća, i tu se skupljaju u velikom broju.

Završna konferencija

Dana 23. septembra 2011. u Senti u Hotelu Royal održana je završna konferencija IPA projekta prekogranične saradnje Srbije i Mađarske: „Upravljanje zaštitom i monitoring epidemiološke bezbednosti Natura 2000 vrsta ptica“.

XXII. "Sasriasztó"

U organizaciji sekcije za garbljivice Mađarskog ornitloškog društva od 9-11. szeptembera 2011. u mestu Kardoškut (istočna Mađarska) već 22. put je bio organizovan susret grbaljivičara pod nazivom „Sasriasztó”.

Obaraju se rekordi...

Skoro iz svake zemlje smo dobili vesti o istaknutim rezultatatima, uspesima gnežđenja sivih vetruški. Najveći broj parova položilo po 4 jaja, jedva smo našli legal sa 3 ili 2 jajeta. Nadamo se da ćemo imati rekordnu dobru godinu. Populacija sivih vetruški na pustari Vašarhelji nikad nije bila veća, gnezdilo se više od 120 parova na 12.000 hektara, što je duplo veći broj u odnosu na predehodnih godina. U najvećem broju gnezda ovih dana se izležu privi maldunci.

Сакупљач садржаја